Jogszabályi háttér

Tények a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatban:
•    A HACCP rendszer működtetéséért az élelmiszervállalkozó a felelős.
•    Neki kell vezetnie a HACCP kézikönyv mellékleteként meghatározott ellenőrzési lapokat és intézkedéseket foganatosítania a hibák megelőzésére illetve kijavítására.
•    A hatósági jegyzőkönyvekben kifogásolt élelmiszerbiztonsági kézikönyvek felülvizsgálata kötelező és bírsággal szankcionált lehet, mert a HACCP kézikönyv átdolgozását egy utóellenőrzés során vizsgálja az ellenőrző hatóság.
•    A HACCP rendszert régebben kiépítő tanácsadók nagy része már nem elérhető, így másikat kell találni… Kérdés, hogy kit? Javaslat: Jót,  jó áron! A cégünket!
•    A HACCP Kézikönyvet a vállalkozó egymaga nem tudja aktualizálni, hisz ez egy külön szakma és ezért nem fogott hozzá az átdolgozáshoz, módosításhoz eddig sem!
•    A HACCP rendszer első kiépítése alapos helyszíni tanácsadással társul, így jogosan szeretnék, ha  helyszíni helyzetfelméréssel és alapos szakértő tanácsadással történne az meg.
•    Kérdés: Jó-e a technológia helyszíni megtekintése nélkül „felülvizsgálni” egy HACCP rendszert ? Sokak számára ez csak papírmunkát jelent. Oklevél, jegyzőkönyv, hogy megtörtént a HACCP felülvizsgálat, ez bizony szakmai hiba, amit a hatóság az üzemelés során azonnal felfedez.
•    Felülvizsgálat helyszíni tanácsadás nélkül bizony nem sokat ér, mégis sok Tanácsadó cég kínálja ezt a látszat megoldást. Keresse cégünket a biztos megoldás érdekében!!

A HACCP rendszer építés jogszabályi háttere:

 Az EU jogszabályok
 – 852-853/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról
2073/2005/EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,az európai élelmiszerbiztonsági hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
a Magyar Élelmiszerkönyv és a kapcsolódó hatályos jogszabályok a felsorolás a teljesség igénye nélkül:
2008. évi XLVI törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
 62/2011. (VI. 30.) VM  rendelet a vendéglátó-ipari termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl,
1978. évi I. törvény a belkereskedelemről, 133/2007. (VI. 13.) Korm. Rendelet, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
4/1998.(XI.11) EüM rendelet: az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről,
62/2003. (X.27.) EszCsM r. az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásokról,
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,
5/1997. (III.5.) IKIM r. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítésekről,
201/2001. (X.25.) Korm. R. az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzési rendjéről, 44/2000. (XII.27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
82/2012. (VIII.2.) VM rendelet a Gyártmánylapról
47/2011.(V.31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

79/2016. (XII. 12.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról